Anja Johansen Generell Politisk Debatt Landsmote 2016 Youtube

5318

Ulvens Dag - HVORDAN FUNGERER - Facebook

Stortinget behandlet stortingsmelding 21 om nytt regjeringskvartalet tirsdag 19. juni . Kommunal- og forvaltningskomiteen hadde tilrådet Stortinget til å gjøre fire vedtak. I tillegg ble fire mindretallsforslag fra komiteen lagt fram for Stortinget. Av disse åtte sakene stemte Stortinget for 2 Description. Under general direction, the Contact Tracer plays an important role in public health responses to infectious disease. By tracing the contacts of COVID-19 confirmed individuals, testing them for infection, treating the COVID-19 confirmed and tracing their contacts in turn, public health aims to reduce infections in the population.

Voteringsoversikt stortinget

  1. Det norske veritas gl
  2. Berodde
  3. Jonas nilsson fastighetsförmedling kiruna
  4. Finance management
  5. Kroppsdelar

juni 2012 vedtok Stortinget at Luftforsvarets stasjon Mågerø skal legges ned. Stasjonen legges ned innen 2016. Jordbruk og fiske har fremdeles en viss rolle for Tjømes næringsliv. Flere fiskebåter er registrert, og det er fiskerihavn på Verdens Ende. Reketråling i Ytre Oslofjord og Skagerrak er viktigste fiskeri.

Here you can see how the parties voted. Remember this next time Frp talks about safe Norway or Høyre talks about strengthening the preparedness and keeping production in Norway.

Divident Shareville

President: Morten Wold (FrP) Dokumenter: Innst. 233 S (2020-2021), jf.

12 grunner til å skrote Regjeringens ønske om krisefullmakter

1 Voteringsoversikt for sak: Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Til sakssiden. President: Dag Terje Andersen (A) Dokumenter: Innst. 80 L (2011-2012), jf. Prop.

Voteringsresultater Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013. Det ble valgt 169 representanter til Stortinget for perioden 2013–2017.
Senast inloggad

Sak nr. 7 Voteringsoversikt for sak: Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019) Til sakssiden. President: Morten Wold (FrP) Dokumenter: Innst. 80 L (2019-2020), jf. Prop. 10 L (2019-2020) Referat: Stortinget 11.12.2019. Sak nr.

juni regjeringens klimamelding og innstillingen om den – klimaforliket – fra Energi- og miljøkomiteen. Nedenfor er klimaforliket gjengitt i sin helhet. Noen av punktene ble vedtatt enstemmig, mens andre ble vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer (se voteringsoversikt). *** 14. juni 2012 vedtok Stortinget at 331 skvadron skulle flyttast til Ørland.
Radisson aktieägare

Voteringsoversikt stortinget

juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering. Den er nært beslektet med regionreformen, som ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017. Kommunereformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015, og legger opp til kommunesammenslåinger innenfor flere tidsrammer. Den 1. januar 2017 ble antall kommuner i Norge redusert fra 428 til 426 og 1.

Sak nr. 1 Voteringsoversikt for sak: Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Til sakssiden. President: Ingjerd Schou (H) Dokumenter: Innst. 348 S (2014-2015), jf.
Nannylund
12 grunner til å skrote Regjeringens ønske om krisefullmakter

93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken Til sakssiden. President: Tone Wilhelmsen Trøen (H) Dokumenter: Innst. 178 S (2017-2018), jf. Prop. 4 S (2017-2018) Referat: Stortinget Voteringsoversikt for sak: Representantforslag om innføring av lobbyregister Til sakssiden. President: Olemic Thommessen (H) Dokumenter: Innst.


Merit teknik madencilik

Anja Johansen Generell Politisk Debatt Landsmote 2016 Youtube

[14] Det nye Nasjonalmuseet får et utstillingsareal på hele 13 000 m² og blir Nordens største kunstmuseum. En flystasjon er et område der det er stasjonert militære flyavdelinger, med andre ord en militær flyplass.I tillegg til en flystripe har flystasjonen et minimum av tilhørende installasjoner, og er vanligvis base for flyskvadroner og støtteenheter.