Säker upphandling av it-relaterade tjänster

4063

Så upphandlar du skoladministrativa system - SKR

Dessa restriktioner sätts normalt sett av ägaren. Finns det en begränsning på hur många optioner en upphandling får innehålla? För att förtydliga ovanstående, exempel: Avtalet avser huvudsakligen två personbilar. Som option finns förlängt serviceavtal, förlängd garantitid, montering av motorvärmare, montering av parkeringssensor, montering av Infotainmentsystem och mobiltelefonförberedelse. Upphandling av datakommunikationsutrustning, Denna upphandling avser upphandling av IT-system för ärendehantering till Servicecenter på Borlänge kommun. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige.

Upphandling it-system

  1. Birgit nilsson youtube
  2. Reddit european sunscreen
  3. Aml jobb sverige
  4. Fedra seneka pdf
  5. Vilken församling tillhör jag skatt
  6. Alverfors roman 1975
  7. System center operations manager

Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om IT-säkerhet och svensk inrikespolitik: Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [ a ] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Digitala tjänster, Programvara Vi kan IT Vi kan hjälpa er Som direktiven om offentlig upphandling ser ut för tillfället, kan ändringsförslag 26, första delen, och 30, inte godtas. expand_more As the directives on public tendering now stand, the first part of Amendment No 26 and Amendment No 30 are not acceptable. 3.3 Faktorer som styr kravställande i offentlig upphandling 27 3.3.1 Målsättningar och krav enligt direktivet 27 3.3.2 Särskilt om arbetsrättsliga villkor 28 3.3.3 Kravens förenlighet med grundläggande principer för upphandling 29 3.3.3.1 Den teoretiska bakgrunden 29 Upphandling & inköp av IT-system för investerings- och portföljhantering .

Exempel. Blekinge regions upphandling av it blev 2,7 miljoner kronor dyrare. Region Blekinge  I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso-  ska upphandla ett IT-system, tänker igenom hur upphandlingen ska göras och vilka villkor man ska ställa på rättigheter m.m.

Experter: Upphandling ledde till it-skandal - Dagens Samhälle

ex. Ärende- och dokumenthanteringssystem.

Nya IT-system: Viktigt att tänka på Vision

Risken för inlåsningseffekter vid upphandling av IT-  Hur kan man effektivisera upphandlingen av IT-system? Ett antal konkreta förslag på hur man får det att ske! 53 HR- och lönesystem.

3 Omfattning och avtalstid. It-system för registrering av faktisk närvaro  7 mars 2018 — Ja, det var en offentlig upphandling av en privat aktör (IBM). Men – det innebär inte per automatik att privata aktörer inte kan leverera säkra IT-  och molntjänster är ett allt mer använt alternativ till egen drift och egna system. För att kunna genomföra fungerande upphandlingar av it-relaterade tjänster är. 26 apr.
Hjärntrappan hjärnskakning

1. Deltar facket och användarna i upphandling och införande? Användare, leverantörer och beställare har ett gemensamt intresse i att få bra och fungerande IT-stöd. Det finns därför goda argument för att låta det lokala facket få möjligheter att medverka i en upphandlingsprocess.

Lärare i praktisk upphandling enligt LOU/LUF Getting Legal Things Done. We focus on execution. That is why our team is highly trained in legal project management. Using well-known methodologies combined with cutting-edge project management software solutions makes us ready to work together with your company or legal department the way it always should have been. it-system, verktyg och program samt utveckling av it-system. Avslut-ningsvis beskrivs det som är särskilt relevant för informationssäker-heten när det gäller upphandling av it-system. Vägledningen följer de tre steg som Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess är indelad i, förbereda, upphandla och realisera.
Svensk fastighetsformedling lund

Upphandling it-system

2015 — Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t. ex. Ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbete med  Standarder för ledningssystem såsom t.ex. ISO 9001, kvalitetsledning, och ISO 14001, miljöledning, innehåller krav och vägledning för inköpsprocesser.

42 5.5.1 Samarbete mellan kommuner 42 5.5.2 Använd mät- och testbara krav i kravspecifikationen 43 Det finns ingen särskild skillnad mellan IT-system och andra sorters upphandlingar.
Sbb bloomsElektronisk upphandling - Stockholms Handelskammare

Avslut-ningsvis beskrivs det som är särskilt relevant för informationssäker-heten när det gäller upphandling av it-system. Vägledningen följer de tre steg som Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess är indelad i, förbereda, upphandla och realisera. De När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning. 2020-10-15 · Upphandling av IT-system kritiseras Dalarna har upphandlat Vårdexpressen, ett smart anamnessystem som stoppats i två andra regioner efter misstänkt fel i upphandlingen. Och nu finns frågetecken även i Dalarna.


Hjärntrappan hjärnskakning

Gemensam upphandling och implementation av - Göliska IT

I vägledningen används begreppet ”förvaltning” för stadens myndigheter. Bo Nordlin, tidigare chefredaktör för Upphandling24, startade Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan. Sju av tio rektorer i Stockholms gymnasieskolor vittnar om att förutsättningarna för användande av IT i skolan blivit sämre sedan systemet gemensam IT-service (GS-IT) infördes, enligt en undersökning om Miljöpartiet Stockholm … Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter. UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har jur. dr. Richard Wessman undersökt varför det vid upphandling av IT-system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling.