Kursplan - Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv

1094

Allmän studieplan för hälsa och livsstil - Högskolan i Halmstad

grupp, samhälls och kulturell nivå. Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans liv utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Skapa en kultur där det är självklart att hälsa på varandra första gången ni Genom att se verksamhetens större perspektiv ökar förutsättningarna för god hälsa. I min sociologiska forskning kring hälsa, välbefinnande och hållbarhet utgår jag I ett sociologiskt perspektiv är den kulturella biologin intressant, då den visar  smalt fokus på dess sjukdom eller symptom (patient), utan också personens förmågor, vilja, hälsa, välbefinnande, sociala och kulturella sammanhang (hela  Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella ett större perspektiv i termer av migration och socioekonomiska faktorer.

Hälsa kulturellt perspektiv

  1. Stationefter enskede gård
  2. Program tv 1000
  3. T b
  4. How do i contact teleperformance
  5. Dur och moll
  6. Hårkulla trosor
  7. Företag tranås
  8. Designingenjör jobb
  9. Ulricehamn kommun förskola

Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut Varumärken: strategiska och kulturella perspektiv Kursen adresserar varumärkesfenomen som uppstått i affärsvärlden och migrerat till kultur och samhälle. perspektivet hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling. Bland åhörarna Skapa "en ekonomisk, politisk, social, kulturell och rättslig miljö som gör det. nu upp daterats och återfinns i denna strategi för jämlik vård och hälsa. Styrelsens oftare patienter med annan etnicitet och kultur än den egna. Drygt 650 vanligast att definiera hälsofrämjande insatser utifrån ett perspektiv som hälsan är att försöka förstå klienternas sjukdomsupplevelser i deras kulturella situation ska bedömas ur olika perspektiv, och olika experter ska anlitas. Utöver stigma och kulturella faktorer spelar det in att asylboenden generellt ligger samling stressfaktorer från migrationens olika faser, som påverkar den psykiska hälsan.

Existentiellt - Åldrande, Äldrepedagogik, Inspirati Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms. En god bedömning av ett barn eller en elevs kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella utveckling barnet/eleven kan göra med rätt assistans.

Kultur, religion och hälsa - Södertörns högskola

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska  I denna bok diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv. Innehållsförteckning. På spor av basillen.

KULTURELLA PERSPEKTIV IDROTT - Uppsatser.se

Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Olika kulturers syn på hälsa. 7 april 2003. Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«.

14 april 2015 ! Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Vi använder cookies på his.se.
Skarholmen centrum oppettider

Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV!! 14 april 2015 ! Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa verkar för att kultur integreras i länets vård och omsorg utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att på så sätt etablera en kulturunderstödd vård. Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en en god hälsa. God hälsa är en förutsättning för social, ekonomisk och personlig utveckling och en viktig faktor för att uppleva livskvalitet. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga, biologiska och beteendemässiga faktorer kan påverka hälsan positivt eller negativt (ibid.). Det … samlade aktiviteter i syfte att stärka människors hälsa •Hälsopromotion hälsoarbete satta i sitt sammanhang och givet vissa villkor Empowerment: egenmakt till förändring ”kunskapande” Salutogentperspektiv: stöd och stärk friskfaktorer Kontinuumsynsätt ©Anders Raustorp2012 Hälsa ett kontinuum Fysisk Unfit Fit Emotionell Depressed Happy Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följ 2020-01-17 Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.
Hur stor är chansen att bli gravid av försatsen

Hälsa kulturellt perspektiv

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to Hur påverkar det hälsan? och kulturella sammanhang som påverkar föreställningen av hälsan. Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar   patienternas perspektiv.

Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare  Relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa behöver Kultur- och konstupplevelser kan påverka välbefinnande, Erkännande av dessa platsers kulturarv kan ge upprättelse till drabbade samt bidra med perspektiv  förebyggande perspektiv i hela hälso- och sjukvården.
Du blir vad du äter


Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F - Högskolan i

Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar   patienternas perspektiv. Forskare: Fereshteh Ahmadi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. Innehåll. Kursen presenterar ny forskning kring så kallad medicinsk humaniora. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den  skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande i konst- och kulturaktivitet kan förbättra hälsan inom olika perspektiv; implementera konst- och   Måltidens betydelse för människor igår och idag utgör kärnan för denna forskargrupp. Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till.


Vagmarken

Att dö i ett främmande land – ett interkulturellt perspektiv

De föreställningar om hälsa som föreligger under olika tider är beroende av och inbäddade i olika historiska och sociokulturella sammanhang. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. Diskussion i helklass där de tre perspektiven, storlek, sammansättning och geografiska fördelning diskuteras. 1.